Bioresonantietherapie

Bioresonantietherapie

Wat is Bioresonantie?
Overal in de natuur komen trillingen (resonantie) voor, zowel in de wereld van het grote (aardbevingen), als in kleine (atoomtrillingen). Voor de mens zijn vooral geluid- en elektromagnetische trillingen van belang, zoals het licht en radiogolven.

Onze moderne maatschappij is niet altijd even vriendelijk voor onze gezondheid. Door milieuvervuiling krijgen we allerlei ongewenste chemicaliën binnen. Computers en zendmasten belasten ons lichaam en de voeding laat vaak te wensen over. Vrijwel niemand ontkomt nog aan geestelijke- en lichamelijke stress.

Wanneer het lichaam uit balans is kan de energie niet meer doorstromen. Organen werken niet meer zoals het hoort. Er ontstaan klachten en ziekte kan het gevolg zijn.

Cellen, weefsels en organen hebben elektromagnetische eigenschappen. De elektrische stroompjes (trillingen) kunnen buiten het lichaam gemeten worden. Elke lichaamscel heeft zijn eigen frequentie. Met behulp van de Biotensor kunnen deze frequenties worden opgemeten. Veranderingen in het lichaam worden op die manier zichtbaar gemaakt en kunnen virussen, bacteriën en toxines gemakkelijk worden opgespoord. Welk deel van het lichaam beschadigd, ontstoken of ziek is kunnen wij hiermee meten en behandelen.

Veel ziekteprocessen beginnen met disharmonische trillingen
Dit wordt veelal veroorzaakt door externe factoren zoals;

– Verkeerde voeding
– Overmatig gebruik van alcohol
– Tabak, medicamenten
– Geopatische belasting
– Straling (beeldscherm, GSM)
– Virussen, pesticiden
– Psychische of lichamelijke overbelasting

Verkeerde trillingen resulteren in emotionele en/of psychische klachten, welke lichamelijke klachten tot gevolg kunnen hebben en andersom. Het is dus belangrijk om de energetische besturing van het lichaam in evenwicht te krijgen.

Gezien er geen enkele ziekte is die niet gepaard gaat met onregelmatige vibraties, kan deze therapie met goede genezingsverwachtingen worden toegepast bij de meest uiteenlopende aandoeningen:
– Allergieën  
– Ademhalingsklachten
– Reumaklachten   
– Lever
– ME  
– Gal
– Hart- en vaatziekten   
– Maag- en darmklachten
– Candida   
– Kinderziekten
– Migraine  
– Longen
– Spierklachten
– Gebitsproblemen

Doel van de Bioresonantie Therapie
Het doel van de therapie  is het meten van trillingen in het menselijk lichaam. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in gezonde trillingen, afwezigheid of verzwakte vorm van trillingen en trillingen die duiden op ziekte c.q. disbalans in het lichaam. Bioresonantie ondersteunt het immuunsysteem en beschermt het lichaam tegen ongunstige invloeden en aandoeningen.

Als we de blokkades (negatieve energie) opheffen, zal het lichaam in staat zijn om zich te herstellen. Door het lichaam te prikkelen en de werking van de organen te stimuleren kunnen klachten verdwijnen of aanzienlijk afnemen.

Klachten die al langer bestaan vergen een langere behandeltijd dan acute klachten. De behandelduur hangt dan ook af van de aard en de duur van de klacht.

Wat wordt er  vooraf getest:
– Voedselintolerantie
– Verzuring en cholesterol
– Vitaliteit van de organen
– Stralingsbelasting van het lichaam (geopatische belasting,  
  elektriciteitsstraling, beeldscherm, mobiele telefoon, dect-telefoon, enz.)
– Parasieten, schimmels, bacteriën en virussen
– Tekorten van vitaminen en mineralen
– Overbelasting van amalgaam
– Psychische en fysieke achtergronden welke storend en/of ziekmakend zijn

Het doel van deze analyse:
Het doel van deze analyse is, dat we een zo optimaal inzicht krijgen van uw gesteldheid. Tevens geven wij u hiermee een handvat om aan verbetering van uw gezondheid te kunnen gaan werken.
Doet de behandeling pijn?
Nee, de behandelingen doen geen pijn en is daarom ook zeer geschikt voor kinderen.

Hoeveel behandelingen heb ik nodig?
Het aantal behandelingen is van vele factoren afhankelijk. Wat voor klacht/ziekte, hoe lang is deze al aanwezig, speelt erfelijkheid een rol, conditie cliënt etc. Hoe langer een aandoening bestaat hoe groter de kans dat u langer behandeld zal moeten worden. De behandelfrequentie ligt laag. Variërend van één keer per week tot één keer per maand.

Helpt de behandeling gelijk?
Dit verschilt per geval. Soms komt in het begin verergering voor. Vooral daar waar het lichaam aangespoord wordt afvalstoffen c.q. gifstoffen kwijt te raken.

Klachten die al langer bestaan vergen een langere behandeltijd dan acute klachten. De behandelduur hangt dan ook af van de aard en de duur van de klacht.

Vraag uw therapeut of in uw specifieke situatie de klachten in eerste instantie erger kunnen worden.

Kunnen kinderen behandeld worden?
Ja, Bioresonantietherapie is geen belastende therapie, niet pijnlijk en daarom zeer geschikt voor kinderen. Al vlak na de geboorte kunnen kinderen behandeld worden. Goede resultaten zijn er bijv. bij allergieën en eczeem.