Tarieven

Tarieven

Behandelingen van anderhalf uur zijn 90 euro,van 45 minuten zijn 45 euro en van een uur 60 euro. En als je het minder ruim hebt financieel, dan maak ik daar evt. een iets andere prijs van.

Na elk consult ontvang je een factuur per mail en deze dient binnen 2 weken betaald te zijn. Het is ook mogelijk om met gepast geld het consult te betalen. Het is fijn als je wat contant geld meeneemt, omdat er vaak wel een (NES) – middel uitkomt dat goed is om in te gaan nemen. Mocht je een afspraak niet kunnen nakomen, dan vraag ik je die minstens 24 uur van tevoren per app en/of telefonisch af te zeggen. Helaas moet ik bij te laat afmelden of niet op de afspraak verschijnen het bedrag voor een consult in rekening brengen.

Vergoedingen:
Sinds 2010 ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging voor natuurgeneeswijze en vitaliteitskunde (VIV) en wat later bij de RBCZ. Hierdoor is het mogelijk vergoeding aan te vragen via de aanvullende ziektekostenverzekering.
Veel zorgverzekeraars vergoeden de consulten gedeeltelijk (en soms geheel). Per verzekeraar varieert de hoogte van het bedrag en de maximale vergoeding per jaar. Dat is dus goed om zelf uit te zoeken, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Vergoedingen 2021:
In algemene zin blijven alle verzekeraars alternatieve zorg verzekeren via de aanvullende verzekering. Het is niet zo dat alle verzekeraars alle therapieën vergoeden. Er bestaan zo’n 6000 verschillende therapieën. Daar zitten per verzekeraar en per verzekering verschillen in. Het is ook niet zo dat iedere aanvullende verzekering dekking geeft voor alternatieve zorg. Soms dien je een duurdere aanvullende verzekering te nemen om alternatief gedekt te krijgen. De therapeut kan een indicatie geven over de vergoedingen, maar staat nooit garant voor de daadwerkelijke vergoedingen.

Overzicht 2021

  • Voor de merken die alternatieve zorg vergoeden en verbonden zijn aan Achmea, geldt dat de therapeut daar gebruik van kan maken op basis van prestatiecodes. 
  • Bij CZ dient natuurgeneeskunde nader gespecificeerd te worden.
  • Bij Menzis worden de therapieën niet nader benoemd. Declareren onder natuurgeneeskunde lijkt dan de aangewezen manier.
  • DSW en Zorg en Zekerheid vergoeden uitsluitend natuurgeneeskunde indien die uitgevoerd wordt door een BIG geregistreerd arts.
  • Ditzo (ASR) en Salland bieden geen vergoedingen voor alternatieve en/of aanvullende zorg.
  • Nationale Nederlanden vergoedt de behandelingen van bij VIV aangesloten therapeuten.
  • Coöperatie VGZ (therapeut moet RBCZ en VGZ-Zorggids geregistreerd te zijn): VGZ,  Promovendum, NationalAcademic, IZZUnivéZEKURUMC. Hier declareer je onder natuurgeneeswijzen.  Hier word ik ook door vergoed.

Per 2021 géen vergoeding meer
Zorgverzekeraars die per 2021 géén vergoeding meer bieden bij complementaire, psychosociale zorg zijn: Anderzorg, Amersfoortse (ASR), AZVZ (ZZ), Bewuzt (VGZ), CZ direct (CZ groep), Ditzo (ASR), FBTO, Hema (Menzis), Interpolis (Achmea), Just (CZ), Pro Life (Achmea), Salland (Eno), Zorg en Zekerheid (ZZ), Zorgdirect (Eno)

Privacy en AVG
Praktijk Joya handelt volgens de privacyregels van de VIV (Vereniging Integrale Vitaliteit), de dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de WGBO, de Wkkgz en de beroepscode. Wanneer je een afspraak maakt met mijn praktijk ga je akkoord met de privacyregels.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Wanneer er signalen zijn van huiselijk geweld en of kindermishandeling wordt er gehandeld volgens de meldcode huiselijk geweld. Wanneer dit aan de orde is worden de volgende stappen doorlopen.
Stap 1: In kaart brengen van de signalen.
Stap 2: Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, het Steunpunt Huiselijk Geweld of een deskundige op het terrein van letselduiding.
Stap 3: Gesprek met de cliënt.
Stap 4: Wegen van het geweld of de kindermishandeling.
Stap 5: Beslissen: Hulp organiseren of melden.

De wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ)
Met ingang van 1 januari 2017 heeft de overheid besloten dat je als cliënt van een zorgverlener makkelijk en toegankelijk je klacht moet kunnen delen. Het doel van deze wet is dat je als cliënt feedback moet kunnen geven over de zorg die je ontvangen hebt, zodat de zorgverlener kan leren van je bevindingen en deze kan verbeteren. Deze wet maakt het voor jou overzichtelijk wat de stappen zijn die je dient te bewandelen om je klacht kenbaar te maken. De WKKGZ geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals praktijkhouders.

Binnen deze wet is sprake van een drietal te onderscheiden stappen:
Stap 1: Een klacht maak je in eerste instantie bespreekbaar bij je behandelaar.
Stap 2: Leidt dat niet tot een oplossing dan neem je contact op met mijn beroepsvereniging en zij zorgen dat een klachtfunctionaris in actie komt. Deze kun je toegewezen krijgen door het klachtenformulier door te sturen naar mijn beroepsvereniging VIV Nederland. Deze is te bereiken via info@vivnederland.nl, de klachtenfunctionaris wordt toegewezen via de Camcoop.
Een klachtenformulier kan je hier downloaden.
Stap 3: Indien de Klachtfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, kun je ervoor kiezen om je klacht voor te leggen aan een geschillencommissie . Hier vind je de procedure en verdere informatie zoals kosten https://www.camcoop.nl/geschillencommissie/

Als de geschillencommissie een uitspraak doet dan wordt deze uitspraak geanonimiseerd gepubliceerd, zodat de opgedane ervaring gedeeld wordt en elke zorgverlener er kennis van kan nemen.

Ik wens je hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Mocht je vragen hebben over de procedure of de verschillende instanties die hiermee van doen hebben hoor ik dat graag. Waar mensen werken kunnen er misverstanden ontstaan, ik wil dat je weet dat dit niet mijn intentie is. Mocht je feedback voor me hebben of ergens niet tevreden over zijn, dan verneem ik dat graag van je.

Via deze link vind je mijn registratie bij de geschillencommissie https://www.camcoop.nl/
Het document Reglement geschillencommissie complementaire behandelvormen kan je hier lezen. Mijn registratienummer bij de VIV  is 1907691A